Hybridbaser

En protetisk implantatlösning framställning av kronor och broar
Elos Accurate
® Hybrid Base
är en lösning för ett digitalt arbetsflöde vid protetikframställan på implantat.

Det finns två olika hybridbaser;

 

Elos Accurate® Hybrid Base Kit,

Hybridbas i titan används för att framställa enstaka kronor.

 

Elos Accurate Hybrid Base Bridge,

Hybridbas i titan, används för att framställa brokonstruktion.

Båda kan användas på de vanligaste implantatsystemen och skruvas fast

i implantatet med en överkonstruktion  cementerat på hybridbasen.

 

 

 

Elos Accurate® Hybrid Base Kit
för framställning av enstaka kronor

och brolösningar

Elos Accurate Hybrid Base Kit genererar många fördelar till arbetet för tandtekniker och tandläkare. De har en innovativ design som möjliggör en perfekt passform utan misspassning där kronan cementerats mot titanbasen.

Ett fast läge är säkrat tack vare designen BaseLock™ som är vårt rotationsstop.

Den låga cylindern och skuldran tillåter alla typer av placeringar, även i de mest komplexa fall. Cylindern distribuerar cementet för en säker cementering som förebygger att implantatkronan lossar från titanbasen.

 

Den optimala råheten för cementeringen har uppnåtts genom cylinderns design, därför är det endast zirkoniamaterialet i överkonstruktionen som ska sandblästras. Retentionsprövningar visar på signifikanta resultat av den mekaniska retentionen.

Hybridbasens kant följer diametern av implantaten och är sedan vinklad 40° inåt. Detta gör att du kan designa din krona med full flexibilitet med hänsyn tagen till anatomin för varje patient

Elos Accurate® Hybrid Base Bridge – för brolösningar

Elos Accurate Hybrid Base Bridge  är en vidareutveckling av Elos Accurate Hybrid Base

och har en originaldesign som erbjuder många fördelar för den dentala professionen.

 

Vid en noggrannare titt på Elos Accurate Hybrid Base Bridge, ser du att den har två “antenner” upptill.

Detta är en design som baseras på vår GuideGrip™ Technology, som säkerställer positionen av hybridbasen inne i överkonstruktionen och på så sätt underlättar cementeringsprocessen och inprovningen på patient.

Speciellt designade retentionsspår på hybridbasen och en förinställd cementspalt i vårt Elos Accurate Library ger en säker cementering.

 

Tack vare den innovativa designen kan Elos Accurate Hybrid Base Bridge även användas till vinklade implantat upp till maximalt 30°. Den U-formade designen i titanbasens topp möjliggör en smidig passage för skruven och skruvmejseln vid vinklade skruvhålsgenomgångar. Skruvhålen kan vinklas upp till 28°.

 

Elos Accurate Hybrid Base Bridge inkluderar Elos Accurate Hexalobular Prosthetic Screw som är framställd i biokompatibelt titan grad 5.  Skruvfattningen för Elos Accurate Hexalobular Prosthetic Screw är universal,

vilket innebär att du endast behöver en skruvmejsel oavsett vilket implantatsystem.

Elos

Öppna digitala lösningar

Använd Elos Accurate® Hybrid Base
tillsammans

Elos Accurate® Library

 

 

 

För att använda någon av våra Elos Accurate® Hybrid Base,

behöver Elos Accurate® Library laddas upp i ditt bibliotek.

Öppna dentala bibliotek till ett digitalt arbetsflöde - tillgängliga för gratis nedladdning nedan:

Elos Bibliotek

Denthouse AB

Order/Kundtjänst

08-471 70 50

info@denthouse.se

Järnvägsgatan 5   172 75 Sundbyberg

Elos Accurate® Hybrid BaseHybridbaser

En protetisk implantatlösning framställning av kronor och broar

Elos Accurate® Hybrid Base™ är en lösning för ett digitalt arbetsflöde vid protetikframställan på implantat.

Det finns två olika hybridbaser; Elos Accurate® Hybrid Base Kit, som är en hybridbas i titan som används för att framställa enstaka kronor eller broar och  Elos Accurate® Hybrid Base Bridge, som är en hybridbas i titan som används för att framställa broar. Båda kan användas på de vanligaste implantatsystemen

och skruvas fast i implantatet med en överkonstruktion som cementeras på hybridbasen.

Elos Accurate® Hybrid Base Kit
för framställning av enstaka kronor och brolösningar

 

Elos Accurate® Hybrid Base Kit genererar många fördelar till arbetet för tandtekniker och tandläkare.

De har en innovativ design som möjliggör en perfekt passform utan misspassning där kronan cementerats mot titanbasen.

Ett fast läge är säkrat tack vare designen BaseLock™ som är vårt rotationsstop.

Den låga cylindern och skuldran tillåter alla typer av placeringar, även i de mest komplexa fall.

Cylindern distribuerar cementet för en säker cementering som förebygger att implantatkronan lossar från titanbasen.

Den optimala råheten för cementeringen har uppnåtts genom cylinderns design, därför är det endast zirkoniamaterialet i överkonstruktionen som ska sandblästras. Retentionsprövningar visar på signifikanta resultat av den mekaniska retentionen.

Hybridbasens kant följer diametern av implantaten och är sedan vinklad 40° inåt.

-Detta gör att du kan designa din krona med full flexibilitet med hänsyn tagen till anatomin för varje patient.

Elos Accurate® Hybrid Base Bridge – för brolösningar

Elos Accurate® Hybrid Base Bridge  är en vidareutveckling av Elos Accurate® Hybrid Base

och har en originaldesign som erbjuder många fördelar för den dentala professionen.

 

Vid en noggrannare titt på Elos Accurate® Hybrid Base Bridge, ser du att den har två “antenner” upptill.

Detta är en design som baseras på vår GuideGrip™ Technology, som säkerställer positionen av hybridbasen inne i överkonstruktionen

och på så sätt underlättar cementeringsprocessen och inprovningen på patient.

Speciellt designade retentionsspår på hybridbasen och en förinställd cementspalt i vårt Elos Accurate® Library ger en säker cementering.

 

Tack vare den innovativa designen kan Elos Accurate® Hybrid Base Bridge även användas till vinklade implantat upp till maximalt 30°.

Den U-formade designen i titanbasens topp möjliggör en smidig passage för skruven och skruvmejseln vid vinklade skruvhålsgenomgångar.

Skruvhålen kan vinklas upp till 28°.

 

Elos Accurate® Hybrid Base Bridge inkluderar Elos Accurate® Hexalobular Prosthetic Screw som är framställd i biokompatibelt titan grad 5.

Skruvfattningen för Elos Accurate® Hexalobular Prosthetic Screw är universal, vilket innebär att du endast behöver en skruvmejsel oavsett vilket implantatsystem.