Scan Body
Camlog®

Model Analog
Camlog®

Protetisk skruv rak
Camlog®

Elos Accurate®  Verktyg till modell analoger

För att installera Elos Accurate® Model Analog i frästa eller printade modeler

behövs vårt instrument Elos Accurate® Model Analog Tool.

Det är ett gängat instrument för varje implantatplattforms gängstorlek.

Skruva fast Elos Accurate® Model Analog på instrumentet

och placera det sedan i din frästa eller printade modell

Camlog®
AT-16-1 passar modell analoger 3.3 - 3.8 - 4.3

AT-20-1 passar modell analoger 5.0/6.0

Elos Accurate® Mejsel för Elos Accurate®  IO Scan Body

Elos Accurate® IO Scan Body ska monteras på implantatet eller modelanalogen med Elos Accurate® mejsel för Elos Accurate® Scan Body.

Det finns i olika längder för att passa dina behov.

Denthouse AB

Order/Kundtjänst

08-471 70 50

info@denthouse.se

Järnvägsgatan 5   172 75 Sundbyberg